Naman


azadi ki is dharti ko
dil se apne naman karu
mil ke jinhone  jeete azadi
un veero ko mai naman karo
azadi ki is dharti ko
dil se apne naman karu
veero ke khoon se seenchi
veero ki is dharti ko mai
sheesh nawa ke naman karu
azadi ki is dharti ko
dil mai naman karu
suni thi gatha azadi ki
humne apne poorkho se
suni hui iss gatha ko
mai dil se apne naman karu
azadi ki is dharti ko
dil se apne naman karu
aj fir se mangai dharti
matwalo ki ek toli ko
mang raha hai bharat varsh
kho gaye un veero ko
bhoolai un azadi kai geeto ko
mai dil se apne naman karu


Post a Comment